VÝBĚR ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2020!

Členský příspěvek ve výši 600,- Kč na rok 2020 pro mládež je nutné uhradit od 9.1. do 31.1.2020
Členský příspěvek ve výši 400,-Kč na rok 2020 pro dospělé je nutné uhradit od 9.1.do 31.1.2020

Lze hradit i na účet : 0249939064/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.