POZOR ZMĚNA!!!

  • V neděli 27.5. se brigáda na stěně NEKONÁ!
    • Ve čtvrtek 31.5. se NETRÉNUJE, nebudou ještě postavené cesty. Proto prosíme všechny dospělé, kteří můžou ve čtvrtek 31.5., ať dorazí na stěnu (bez dětí) pomoci se stavbou nových cest. Budeme tam od 15:30. Všem kteří dorazí předem děkujeme.

Jarka

 

AKCE KLUBU

  1. Kdo můžete a máte čas, přijďte v neděli 27.5. od 8:00hod. na stěnu pomoci se stavěním nových cest:)
  2. Další trénink bude 31.5. v obvyklou dobu.
  3. Pokud počasí bude přát vyrážíme 17.6. na jednodenní akci na Potštát.
  4. 23.-24.6. se pojede na víkendové lezení do Porubky – Sluneční skály na Slovensku. Spí se pod stanem:)

Další informace se dozvíte před konáním akce.

Jarka

SLOVINSKO 28. 3. – 2. 4. 2018

Velikonoce horolezecké mládeže v Slovinském Crnim Kalu 2018

Dvacátého osmého března se vypravila početná skupina horolezců z HKG Orlová do Slovinska, aby po dlouhé zimě a trénování na umělé stěně v hale Gymnázia Orlová zúročili své zkušenosti i v přírodě. Soustředění se zúčastnilo 13 mládežníků z oddílu a stejný počet dospělých. Lezli v lezecké oblasti Crni Kal v sektorech B – H a také na jeden den se přemístili z důvodu špatného počasí do Roviniji v Chorvatsku. Celkem měli vybráno v Crnin Kalu 23 cest o obtížnosti 3 – 5c a v Rovinii 12 cest o obtížnosti 3 – 6a. Nutno říci, že věk našich lezců se pohyboval od 4 až po 14 let a proto odpovídala obtížnost lezeckých cest jejich věku. Každý lezec měl možnost si cesty vylézt jako prvolezec, ale i s horním jištěním pokud si nebyl jistý svými schopnostmi. Dříve než začali lézt, museli předvést, zda se umí jistit, uvázat osmičkový, půl lodní a lodní uzel, zakládat friendy, jistit spolulezce apod. Taktéž měli proškolení z první pomoci a vysvětlení správného chování pod lezeckými cestami.

Ve volných chvílích měli zpestřen lezecký program o naučnou stezku s plněním různých úkolů – uvázat uzly po slepu, poznat kvetoucí květenu, prokázat své znalosti z topografie, vydržet ve visu co nejdéle, dokázat smotat lano do panenky, poskytnout první pomoc zraněnému, poskládat tangram, a noční stezku odvahy, taktéž se podívali i do podzemí Skočjanské jamy, která je opravdu nádherná a impozantní. Také je nutné poděkovat sponzorovi MÚ Orlová.

Několik vět našich mladých lezců:

„Slovinsko byla dobrá zkušenost, všechno se mi tam líbilo, jak lezení, tak i různé výlety. Ale nejvíce šťastná jsem byla, když jsem vylezla svoji první skálu. A super taky byly ty úkoly, plnit je mě bavilo moc.“ Gabka V.

„Ve Slovinsku to bylo super. Naučil jsem se půlloďák na slepo. Na hotelu to byl luxus. Na skalách to bylo perfektní a cesty měly zvláštní názvy např.: Jogurt, Sponge Bob, Scoobi – doo. Ze skal byl výhled na moře, a byli jsme i v Chorvatsku. V Chorvatsku jsme byli i na pláži, na koupání to nebylo, ale přesto jsem se koupal.“ Pepa H.

„V sobotu nám počasí zrovna nepřálo, tak jsme se rozhodli, vyrazit do jeskyně, kde jsme se prošli po mostě, který byl 40 metrů nad zemí… V pondělí jsme bohužel museli odjet zpátky domů. Všichni jsme si to moc užili.“ Břeťa H.

Závěrem lze jenom říci za rok opět Velikonoce v zahraničí Šárka Návratová